17 juli 2020

Grafimedia leert door

Het GOC lanceert de campagne ‘Grafimedia leert door’. De aanleiding is de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Voorwaarde van de NOW 2 is dat werkgever zijn werknemers stimuleert om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.

Inspanningsverplichting
De voorwaarde dat werkgever zijn werknemers stimuleert om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing is een inspanningsverplichting. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW.

Het idee erachter is het voorkomen van werkloosheid. Nu veel werknemers minder uren werken, of helemaal niet werken, wil de overheid dat mensen zich voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk.

Grafimedia leert door
Op de speciale pagina van de website van het GOC is het aanbod vanuit het GOC en het A&O Fonds Grafimedia gebundeld. Het betreft een ontwikkeladvies en om- en bijscholing.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het aanbod en/of de subsidie van de NL leert door (van de overheid). Voor KVGO-leden is er subsidie vanuit het A&O Fonds beschikbaar.

Zie:

Meer weten over de NOW 2?
Kijk op de KVGO Personeelswijzer of neem contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend via 020 – 5435 678 of info@kvgo.nl.

Ook interessant...

20 mei 2020

NOW in aangepaste vorm verlengd