20 juli 2020

Vanaf 1 augustus 2020: nawerking Grafimedia cao

Op 1 augustus 2020 eindigt de looptijd van de huidige Grafimedia cao. Dat betekent niet dat er vanaf die datum geen cao meer is. Zolang er geen nieuwe cao is, is er namelijk sprake van nawerking.

Nawerking
Nawerking van cao-bepalingen komt erop neer dat de Grafimedia cao ‘gewoon’ van toepassing is.

Zo kunnen werknemers nog steeds aanspraak maken op een bijdrage van werkgever in de kosten van een individueel financieel advies (zie in dat kader ook Subsidie voor werkgevers voor bijdrage financieel advies verlengd). In november moet werkgever, net als voorgaande jaren, de eenmalige bruto uitkering van 1% verstrekken.

Geen maximale termijn
Er geldt voor nawerking geen maximale termijn: het duurt totdat de nieuwe cao ingaat.

Cao-overleg
De onderhandelingen voor de nieuwe cao vinden dit jaar plaats op 30 september, 6 en 19 oktober. Eigenlijk zouden het KVGO en de vakbonden dit overleg in het voorjaar van 2020 voeren. In verband met het coronavirus is het verplaatst naar het najaar.

Meer weten?
Kijk op de KVGO Personeelswijzer voor meer informatie over nawerking van cao-bepalingen of neem contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend via 020-5435 678 of info@kvgo.nl.

Ook interessant...

16 juli 2020

Subsidie voor werkgevers voor bijdrage financieel advies verlengd

23 september 2020

Wat is er aan de hand met de algemeen verbindend verklaring van de Grafimedia cao?

07 februari 2019

“Alle cao-onderhandelingen kennen een eigen dynamiek”

02 december 2015 | Soestduinen

KVGO-ledenraad unaniem akkoord met principeakkoord Grafimedia cao